Kivijärvi-Valkeala kalatalousalue – Tervetuloa

Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Kivijärvi-Valkelan kalatalousalueen rajat. Kalatalousalue on muodostunut kahdesta entisestä kalastusalueesta. Kalatalousalueen vesipinta–ala on 20577 ha. Kalatalousalueen vesistöt sijaitsevat Kymijoen (14) päävesistöalueen Kymijoen alueella (14.1). Vesistön osa-alueet ovat Harjunjoen-Lappalanjärven alue (14.18) ja Kivijärven reitin valuma-alue (14.19).  Kalatalousalueella on 80 osakaskunnan vesialuetta ja 40 kappaletta yksityisiä vesialueen palstoja (Kalpa).

Viimeisimmät kirjoitukset

KHS hyväksytty Ely-keskuksen puolesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyy Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueen ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Kalatalousalueen on turvattava alueensa kalavarojen kestävä ja monipuolinenkäyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistettävä vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Jos uutta suunnitelmaa ei ole hyväksytty ennen vanhan suunnitelman voimassaolon päättymistä, …

Lue lisää
Näytä lisää julkaisuja